Анкета суб'єкта звернень щодо отримання адміністративних послуг, які надають органи державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб Київської області

АНКЕТА

суб’єкта звернень щодо отримання адміністративних послуг, які надають органи державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області.

 

Шановні пані та панове!

Вашій увазі пропонується відповісти на питання анкети.

Мета анкетування — визначити якість надання адміністративних послуг органами державної реєстрації актів цивільного стану та рівень задоволеності суб’єктів звернень цими послугами.

І. Надання правових послуг

ПРИМІТКА: Питання 1—3 передбачають вибір одного варіанта відповіді, на питання 4—6 може бути кілька варіантів відповіді.

1. Чи задовольняє Вас інформація, розміщена на веб-сайті Управління державної реєстрації області? (адреса сайту: rs-kyivobljust.gov.ua/)

□   так, інформація вичерпна та повна;

□    частково, інформація потребує уточнення;

□    ні, інформація застаріла та неактуальна;

□    не користувався(лась) веб-сайтом органу влади

 

2. Охарактеризуйте середню тривалість очікування особистого прийому.

□   до 30 хвилин;

□    30-60 хвилин;

□    1—2 години;

      2- 4 години;

     понад 4 години. 

3. Чи є можливість отримати інформацію щодо прогнозного очікування особистого прийому:

□   за довідковим телефоном можна отримати інформацію щодо середньої тривалості прийому одного відвідувача чи часу, коли зазвичай відвідувачів найменше;

□   у іншого відповідального працівника можна довідатися, скільки осіб стоїть у черзі перед Вами та прогнозного очікування;

□    ні, жодної подібної інформації не надається.

 

4. Охарактеризуйте якість наданої особисто Вам послуги:

□    цілком задоволений(на), послуга надана вчасно і належної якості;

□    послуга надана з порушенням строку надання, а саме_____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

□   для отримання послуги вимагалося заповнення чи надання додаткових документів, не регламентованих законодавством;

□   для отримання послуги стягувалися не регламентовані законодавством

додаткові платежі чи вимагалося отримання додаткових платних послуг

 

□ послуга надана, але її якістю не задоволений(на), а саме________

__________________________________________________________________

□ послуга не надана без достатнього обґрунтування (наприклад, проігноровано усне звернення, висловлене під час прямої телефонної лінії чи особистого прийому), а саме_____________________________

_________________________________________________________________

 

5. З якими з перелічених нижче випадків неналежного ставлення з боку відповідальних осіб Ви стикалися особисто:

□   довелося за однією послугою звертатися декілька разів чи до різних працівників через неповну чи неточну інформацію, отриману від відповідального працівника, на інформаційному стенді чи на офіційному веб-сайті органу влади;

□    грубе або неналежне поводження з боку відповідальних працівників;

□   у телефонній розмові відповідальний працівник не представився;

□    недоступний для зв'язку чи тривалий період протягом робочого часу не відповідав телефон для довідок;

□    наявність протягом годин прийому нічим не регламентованих т. зв. «технічних перерв»;

□    посадовою особою на Вашу вимогу не були надані роз'яснення, яким чином оскаржити неправомірне з Вашої точки зору рішення;

□    інше

 

6. Чи скаржилися Ви на неналежні дії  посадових осіб:

□    ні, натомість залишив(ла) письмову подяку на ім'я начальника;

□   скаржився(лась) керівництву під час прямої телефонної лінії чи в інший спосіб;

□    подавав(ла) скаргу до суду, правоохоронних органів чи вищої інстанції;

□    не скаржився(лась), однак маю претензії до роботи цього органу влади;

□    не мав(ла) підстав скаржитися, оскільки робота цього органу влади цілком задовольняє.

 

ІІ . Пропозиції щодо покращення якості надання правових послуг

1.Чи є у Вас пропозиції щодо покращення роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану Київської області, зокрема відділу, до якого Ви звернулись?

Які саме?_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІІ. Персональні дані суб’єкта адміністративних послуг

 

ПРИМІТКА: Заповнення цього розділу анкети не є обов'язковим.

Ваше                                                                                                            

прізвище,                                                                                                                 

ім'я, по батькові:

Ваша адреса,

телефон:_________________________________________________

Соціальний □ службовець;                                    □ робітник;

статус:                    □ підприємець;                         □ пенсіонер;

(потрібне відмітити)       □ непрацюючий;              □ інше

«______»  ______________2014

Дякуємо за участь в анкетуванні!

АНКЕТА.docx