Головна - Новини

Інформація про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Розділом II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 01.07.2010 № 2390 «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання» передбачено створення тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій, за результатами роботи яких відомості про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, та до 03.03.2012 не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – Єдиний державний реєстр), будуть включатися до Єдиного державного реєстру з відміткою про те, що свідоцтва про їх державну реєстрацію, оформлені з використанням бланків старого зразка та видані до 1 липня 2004 року, вважаються недійсними.

Частиною дев’ятою зазначеного Розділу встановлено, що порядок утворення, а також завдання та повноваження тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

Положення про тимчасові міжвідомчі спеціальні комісії з питань проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців затверджено наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 575/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.04.2012 за № 569/20882 (далі – Положення).

На виконання зазначеного наказу тимчасові міжвідомчі спеціальні комісії створені та функціонують в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Згідно з Положенням до завдань тимчасової міжвідомчої спеціальної комісії відноситься складення узагальненої інформації про невключених юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та передання її виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям за місцезнаходженням юридичних осіб та за місцем проживання фізичних осіб-підприємців для подальшого включення цих відомостей державними реєстраторами до Єдиного державного реєстру.

Включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється державним реєстратором на підставі відомостей, отриманих від тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій, та включає наступні відомості:

- щодо юридичної особи – найменування; ідентифікаційний код; місцезнаходження; дата реєстрації; найменування органу реєстрації;

- щодо фізичної особи-підприємця – прізвище, ім’я, по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті); місце проживання; дата реєстрації; найменування органу реєстрації.

Слід зазначити, що перелік відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який повинен міститися в Єдиному державному реєстрі відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію), є ширшим за той, що надається тимчасовими міжвідомчими спеціальними комісіями державним реєстраторам для включення до Єдиного державного реєстру.

У зв’язку із цим після включення відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у встановленому порядку, при їх зверненні до державного реєстратора для проведення будь-яких реєстраційних дій, передбачених Законом про реєстрацію, або для отримання виписки з Єдиного державного реєстру необхідно внести до Єдиного державного реєстру відомості, які повинні міститися в ньому, шляхом подання реєстраційної картки форма № 16 – для юридичної особи та реєстраційної картки форма   № 15 – для фізичної особи-підприємця.

Звертаємо увагу, що за одержання виписки з Єдиного державного реєстру під час проведення включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівплата не справляється (ч. 10 ст. 21 Закону про реєстрацію).