Головна - Новини

Щодо порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до Державного бюджету

Рубрика: Новини
Опубліковано: 21 грудня 2016р.

Враховуючи те, що з 30 квітня 2016 року територіальні органи утворені Міністерством юстиції України припинили надання послуг у сфері державної реєстрації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць та чисельними заявами на повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету, які надходять до Головного територіального управління юстиції у Київській області, інформуємо про наступне.

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету», Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787, Бюджетного кодексу України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету», Міністерство юстиції України визначено органом, який контролює справляння надходжень бюджету за кодами класифікації доходів бюджету:

- 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»»,

- 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,

- 22012700 «Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»,

- 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів, здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 25.04.2016 № 1216/5, відповідальним за здійснення контролю на території Київської області за справлянням надходжень до державного бюджету за вказаними вище кодами класифікації доходів бюджету визначено Головне територіальне управління юстиції у Київської області.

Для того аби отримати подання про повернення помилково або надміру зарахованих коштів до державного бюджету, заявник може подати заяву до Головного територіального управління юстиції у Київської області.

Відповідно до Постанови від 03.09.2013 № 787 Заява про повернення коштів з бюджету, яка подається до відповідного органу Казначейства, складається платником у довільній формі з обов'язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб перерахування коштів з бюджету - у безготівковій формі із зазначенням реквізитів рахунку одержувача коштів чи готівкою.

Також слід відмітити, що у випадках повернення платежів, що зараховані до місцевих бюджетів, а також платежів, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, орган, який контролює справляння надходжень бюджету або який здійснює облік заборгованості в розрізі позичальників, передає подання на погодження відповідному місцевому фінансовому органу.

Відповідний місцевий фінансовий орган протягом двох робочих днів погоджує подання шляхом засвідчення підписом керівника місцевого фінансового органу, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає його органу, який подав подання, для подальшої передачі до органів Казначейства відповідно до законодавства.

Враховуючи викладене, Головне територіальне управління юстиції у Київській області буде готувати подання для повернення коштів, помилково або надміру сплачених для надання послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців до державного бюджету за вищевказаними кодами бюджетної класифікації.

Слід відмітити, що стаття 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 регулює питання щодо плати (адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав.