Головна - Новини

Щодо внесення змін до установчих документів юридичної особи, які пов’язані із зміною складу засновників.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи проводиться в порядку, встановленому статтею 29 Закону про реєстрацію.

Відповідно до частини третьої зазначеної статті у разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія), зокрема, заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки у статутному капіталі товариства; заяви фізичної особи про вихід із складу засновників.

ЦКУ та Закон України «Про господарські товариства» (далі – Закон про товариства) розрізняють такі поняття як перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи та вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю.

Згідно із частинами першою та другою статті 147 ЦКУ учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства.

Відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства.

Частиною першою статті 148 ЦКУ встановлено, що учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, повідомивши товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом.

Відповідно до статті 54 Закону про товариства при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному (складеному) капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

Таким чином, при виході учасника зі складу товариства на загальних зборах приймається рішення про вихід учасника та виплати йому вартості частини майна товариства, пропорційної його частці у статутному (складеному) капіталі, та для проведення державної реєстрації змін до установчих документів державному реєстратору, у пакеті документів подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників). В такому випадку державному реєстратору подається заява про вихід зі складу засновників (учасників).

У разі відчуження учасником товариства своєї частки, на загальних зборах приймається рішення про перехід частки учасника у статутному капіталі товариства, в такому випадку державному реєстратору подається документ про перехід частки учасника у статутному капіталі товариства, зокрема договір купівлі-продажу, міни, дарування частки у статутному капіталі товариства.

Статтею 202 ЦКУ визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав або обов’язків.

Згідно із частиною першою статті 205 ЦКУ правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Правочини, які належать вчиняти у письмовій формі, визначені статтею 208 ЦКУ, а вимоги до письмової форми правочину встановлені статтею 207 ЦКУ.

Відповідно до статті 209 ЦКУ правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін. На вимогу фізичної особи або юридичної особи будь-який правочин з її участю може бути нотаріально посвідчений.

Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, за наявності підстав, визначених частиною одинадцятою статті 29 Закону про реєстрацію.

Відповідно до статті 30 Закону про реєстрацію державний реєстратор відмовляє в проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, за наявності підстав, встановлених частиною першою статті 27 цього Закону.