Головна - Новини

Щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі та не пов’язані із змінами до установчих документів.

Порядок внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі та не пов’язані із змінами до установчих документів юридичної особи, встановлений статтею 19 Закону про реєстрацію.

Згідно із частиною другою зазначеної вище статті, якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

Вищезазначені документи є підтвердженням повноважень новообраного керівника юридичної особи.