Головна - Новини

Щодо зберігання реєстраційних справ

Згідно із частиною четвертою статті 15 Закону про реєстрацію реєстраційні справи підлягають зберіганню у спеціально виділених для цього приміщеннях, які мають бути обладнанні засобами, що забезпечують обмежений доступ до цього приміщення (грати на вікнах, замки та засуви, пожежна сигналізація тощо).

Пунктом 2.1 Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 238/5, зареєстрованим в Мін’юсті України 10.02.2012 за № 203/20516, встановлено, що організація зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснюється керівником органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Щодо інформації про обтяження часток у статутному капіталі юридичної особи.

Правовий режим регулювання обтяжень рухомого майна, встановлених з метою забезпечення виконання зобов'язань, а також правовий режим виникнення, оприлюднення та реалізації інших прав юридичних і фізичних осіб стосовно рухомого майна визначає Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (далі – Закон).

Відповідно до статті 11 Закону обтяження рухомого майна реєструються в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна в порядку, встановленому цим Законом.

Держателем Державного реєстру є уповноважений центральний орган виконавчої влади, який надає витяги з Державного реєстру про наявність чи відсутність обтяжень рухомого майна (ст. 42 Закону).

Щодо розміру реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що пов’язані зі зміною видів діяльності, слід зазначити, що статтею 10 Закону про реєстрацію встановлено розмір реєстраційного збору лише за державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичної особи-підприємця.